Проверка на лабораторните резултати ОНЛАЙН!

Проверка на лабораторните резултати ОНЛАЙН!

2017-09-26 08:24:44

От днес вече можете да проверите вашите резултати от изследванията в лабораторията на ДКЦ1 онлайн. За целта влезте на секция лаборатория и използвайте данните за вход дадени ви от лабораторията. При въпроси свържете се с нас.