Документи

Документи

Съгласно решение 704 от 05.10.2018 г. в частта на Приложение 4 ДКЦ 1 Хасково работи със приложените по-долу документи: