ДКЦ1 - ХАСКОВО

Диагностично Консултативен Център І - Хасково ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ

Той се намира в сградата на бивша Първа поликлиника – Адрес: гр. Хасково пл. ”Градска болница” №1]

МИСИЯ: Предоставяне на здравни услуги с гарантирано качество и максимално задоволяване на здравните потребности от специализирана извънболнична медицинска помощ на населението от област Хасково

За нас

За нас

ДКЦ I - Хасково ЕООД е с дългогодишни традиции в медицинското обслужване на населението от Хасковска област.

Работи по договор с НЗОК, обслужва и клиенти на доброволни здравноосигурителни фондове.

В центъра се извършват прегледи, консултации,амбулаторни оперативни интервенции, домашни посещения, женска и детска консултация, всички видове клинико-лабораторни изследвания/ хематологични и цитологични, биохимични, хормонални, на кръвосъсирването, на урина, рентгенологични изследвания на всички органи и системи, аудиометрия, електрокардиография, ехография на сърце и вътрешни органи, ехографско изследване на бременни, ЕКГ-холтер мони ториране и кожно-алергични проби /включително и за предоперативна подготовка/, прекъсване на бременност по желание.

Основна задача на центъра ни е да помогне за недопускане развитието на различни заболявания чрез провеждане на профилактични прегледи, чрез консултации и лечение да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания.

ДКЦ І - Хасково ЕООД разполага с добре оборудван операционен сектор . Тук се извършва прекъсване на нежелана бременност. Провеждаме предварителни и периодични медицински прегледи на работници и служители на фирми, свързани с изискванията на службите по трудова медицина.

ЛКК

Издават се всички видове медицински документи-болнични листове, медицински протоколи и свидетелства, рецепти. В ДКЦ І – Хасково се провеждат следните специализирани ЛКК комисии: обща, ортопедична, хирургична, урологична, уши, нос, гърло, АГ.